left

ÚŘAD


OBEC

> Úřední deska


Úřední deska


Obecní úřad Stará Paka má fyzickou úřední desku umístěnou před budovou Obecního úřadu, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka. Zveřejňují se na ní důležité skutečnosti a oznámení týkající se obce v samostatné působnosti a obecního úřadu v přenesené působnosti. Veškeré dokumenty, jenž podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na internetové úřední desce ve stejném časovém období.

Archiv úřední desky není přístupný, protože tomu brání ustanovení Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ve zveřejněných dokumentech se totiž často vyskytují osobní údaje, proto jsou dokumenty v souladu se zákonem zveřejněny na úřední desce po zákonem stanovenou dobu, nikoli neomezeně.


Číslo DokumentKategorie
63/2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Lázeňského mikroregionu Informace
Vydal: Lázeňský mikroregion
Vyvěšeno: 14.11.2017

62/2017 Návrh rozpočtu Lázeňského mikroregionu na rok 2018 Informace
Vydal: Lázeňský mikroregion
Vyvěšeno: 14.11.2017

61/2017 Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí Informace
Vydal: Obecní úřad Stará Paka
Vyvěšeno: 13.11.2017

60/2017 Sdělení o zahájení stavebního řízení č.j. MUNP/2017/16345/SÚ/KP Informace
Vydal: Městský úřad Nová Paka
Vyvěšeno: 13.11.2017

59/2017 Opatření obecné povahy - Nařízení zpracování nahodilých těžeb vlastníky lesů Vyhláška
Vydal: Ministerstvo zemědělství
Vyvěšeno: 08.11.2017

58/2017 Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje Vyhláška
Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Vyvěšeno: 03.11.2017

55/2017 Dražební vyhláška Usnesení
Vydal: Exekutorský úřad Brno-venkov
Vyvěšeno: 16.10.2017

52/2017 4. úprava rozpočtu obce Stará Paka na rok 2017 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 18.09.2017

38/2017 Oznámení o schválení záverečného účtu obce Stará Paka za rok 2016 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 04.07.2017

34/2017 Oznámení o schválení 3. úpravy rozpočtu obce Stará Paka Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 19.06.2017

33/2017 Oznámení o schvalených rozpočtových opatřeních a schváleném záverečném účtu Oznámení
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 12.06.2017

30/2017 Závěrečný účet Lázeňského mikroregionu za rok 2016 Oznámení
Vydal: Lázeňský mikroregion
Vyvěšeno: 24.05.2017

27/2017 Rozpočet obce Stará Paka na rok 2017 - 2. úprava rozpočtu Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 18.05.2017

26/2017 Střednědobý výhled rozpočtu obce Stará Paka na roky 2018-2020 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 18.05.2017

24/2017 Závěrečný účet DSO Novopacko za rok 2016
Zpáva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Novopacko za rok 2016
Výkaz zisku a ztráty DSO Novopacko za rok 2016
Rozvaha DSO Novopacko za rok 2016
Finanční výkaz DSO Novopacko za rok 2016
Příloha DSO Novopacko za rok 2016
Závěrečný účet
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 10.05.2017

18/2017 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Lázeňský mikroregion Oznámení
Vydal: Lázeňský mikroregion
Vyvěšeno: 22.03.2017

17/2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu a rozpočtu DSO Novopacko Oznámení
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 17.03.2017

16/2017 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků Smlouva
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.03.2017

15/2017 1. úprava rozpočtu obce Stará Paka na rok 2017 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 27.02.2017

14/2017 Rozpočet sociálního fondu obce Stará Paka na rok 2017 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 27.02.2017

13/2017 Rozpočet obce Stará Paka na rok 2017 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 27.02.2017

52/2016 Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 13.10.2016

15/2016 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků Smlouva
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 15.03.2016