left

ÚŘAD


OBEC

> Úřední deska


Úřední deska


Obecní úřad Stará Paka má fyzickou úřední desku umístěnou před budovou Obecního úřadu, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka. Zveřejňují se na ní důležité skutečnosti a oznámení týkající se obce v samostatné působnosti a obecního úřadu v přenesené působnosti. Veškeré dokumenty, jenž podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na internetové úřední desce ve stejném časovém období.

Archiv úřední desky není přístupný, protože tomu brání ustanovení Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ve zveřejněných dokumentech se totiž často vyskytují osobní údaje, proto jsou dokumenty v souladu se zákonem zveřejněny na úřední desce po zákonem stanovenou dobu, nikoli neomezeně.


Číslo DokumentKategorie
30/2018 Pozvánka na 22. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka Pozvánka
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 22.05.2018

29/2018 Seznam nově přijatých dětí do MŠ Stará Paka Informace
Vydal: Mateřská škola Stará Paka
Vyvěšeno: 22.05.2018

28/2018 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné Informace
Vydal: V.O.S. a.s. Jičín
Vyvěšeno: 16.05.2018

27/2018 Nabídka pozemků k pronájmu Informace
Vydal: Státní pozemkový úřad
Vyvěšeno: 02.05.2018

26/2018 Oznámení o schválení 2. úpravy rozpočtu obce Stará Paka na rok 2018 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 30.04.2018

25/2018 Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitových věcí v roce 2018 Vyhláška
Vydal: Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Vyvěšeno: 25.04.2018

18/2018 Oznámení o schválení 1. úpravy rozpočtu obce Stará Paka na rok 2018 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 05.03.2018

17/2018 Oznámení o schválení rozpočtu sociálního fondu obce Stará Paka na rok 2018 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 05.03.2018

16/2018 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Smlouva
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 05.03.2018

14/2018 Výroční zpráva za rok 2017
Informace
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 20.02.2018

09/2018 Informace k nabídce pronájmu pozemků Informace
Vydal: Státní pozemkový úřad
Vyvěšeno: 07.02.2018

05/2018 Oznámení o schválení střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Stará Paka na roky 2019-2020 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.01.2018

04/2018 Oznámení o schválení střednědobého výhledu rozpočtu Masarykovy základní školy Stará Paka na roky 2019-2020 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.01.2018

03/2018 Oznámení o schválení rozpočtu Mateřské školy Stará Paka na rok 2018 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.01.2018

02/2018 Oznámení o schválení rozpočtu Masarykovy základní školy Stará Paka na rok 2018 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.01.2018

01/2018 Oznámení o schválení rozpočtu obce Stará Paka na rok 2018 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.01.2018

74/2017
Oznámení o uveřejnění dokumentů

Rozpočtové opatření LM č. 2/2017 - vyvěšeno od 1. 12. 2017 do 31.12. 2017 na stránkách LM www.lazensko.cz
Rozpočet LM na rok 2018 - vyvěšeno od 1. 12. 2017 do 31.12. 2018 na stránkách LM www.lazensko.cz
Střednědobý výhled rozpočtu LM 2017-2022 - vyvěšeno: 1.12. 2017 na stránkách LM www.lazensko.cz
Oznámení
Vydal: Lázeňský mikroregion
Vyvěšeno: 21.12.2017

38/2017 Oznámení o schválení záverečného účtu obce Stará Paka za rok 2016 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 04.07.2017

33/2017 Oznámení o schvalených rozpočtových opatřeních a schváleném záverečném účtu Oznámení
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 12.06.2017

30/2017 Závěrečný účet Lázeňského mikroregionu za rok 2016 Oznámení
Vydal: Lázeňský mikroregion
Vyvěšeno: 24.05.2017

26/2017 Střednědobý výhled rozpočtu obce Stará Paka na roky 2018-2020 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 18.05.2017

24/2017 Závěrečný účet DSO Novopacko za rok 2016
Zpáva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Novopacko za rok 2016
Výkaz zisku a ztráty DSO Novopacko za rok 2016
Rozvaha DSO Novopacko za rok 2016
Finanční výkaz DSO Novopacko za rok 2016
Příloha DSO Novopacko za rok 2016
Závěrečný účet
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 10.05.2017

18/2017 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Lázeňský mikroregion Oznámení
Vydal: Lázeňský mikroregion
Vyvěšeno: 22.03.2017

17/2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu a rozpočtu DSO Novopacko Oznámení
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 17.03.2017

16/2017 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků Smlouva
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.03.2017

52/2016 Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 13.10.2016

15/2016 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků Smlouva
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 15.03.2016