left

ÚŘAD


OBEC

> Úřední deska


Úřední deska


Obecní úřad Stará Paka má fyzickou úřední desku umístěnou před budovou Obecního úřadu, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka. Zveřejňují se na ní důležité skutečnosti a oznámení týkající se obce v samostatné působnosti a obecního úřadu v přenesené působnosti. Veškeré dokumenty, jenž podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na internetové úřední desce ve stejném časovém období.

Archiv úřední desky není přístupný, protože tomu brání ustanovení Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ve zveřejněných dokumentech se totiž často vyskytují osobní údaje, proto jsou dokumenty v souladu se zákonem zveřejněny na úřední desce po zákonem stanovenou dobu, nikoli neomezeně.


Číslo DokumentKategorie
05/2018 Oznámení o schválení střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Stará Paka na roky 2019-2020 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.01.2018

04/2018 Oznámení o schválení střednědobého výhledu rozpočtu Masarykovy základní školy Stará Paka na roky 2019-2020 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.01.2018

03/2018 Oznámení o schválení rozpočtu Mateřské školy Stará Paka na rok 2018 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.01.2018

02/2018 Oznámení o schválení rozpočtu Masarykovy základní školy Stará Paka na rok 2018 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.01.2018

01/2018 Oznámení o schválení rozpočtu obce Stará Paka na rok 2018 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.01.2018

76/2017 Výzva o návrhu na zrušení části obecné povahy - Územního plánu Stará Paka Výzva
Vydal: Krajský soud v Hradci Králové
Vyvěšeno: 29.12.2017

75/2017 Oznámení o době a místě konání voleb Informace
Vydal: Obecní úřad Stará Paka
Vyvěšeno: 28.12.2017

74/2017
Oznámení o uveřejnění dokumentů

Rozpočtové opatření LM č. 2/2017 - vyvěšeno od 1. 12. 2017 do 31.12. 2017 na stránkách LM www.lazensko.cz
Rozpočet LM na rok 2018 - vyvěšeno od 1. 12. 2017 do 31.12. 2018 na stránkách LM www.lazensko.cz
Střednědobý výhled rozpočtu LM 2017-2022 - vyvěšeno: 1.12. 2017 na stránkách LM www.lazensko.cz
Oznámení
Vydal: Lázeňský mikroregion
Vyvěšeno: 21.12.2017

73/2017 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Oznámení
Vydal: Obecní úřad Stará Paka
Vyvěšeno: 13.12.2017

71/2017 Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Novopacko na rok 2018 Informace
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 11.12.2017

69/2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků Informace
Vydal: Obecní úřad Stará Paka
Vyvěšeno: 28.11.2017

61/2017 Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí Informace
Vydal: Obecní úřad Stará Paka
Vyvěšeno: 13.11.2017

38/2017 Oznámení o schválení záverečného účtu obce Stará Paka za rok 2016 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 04.07.2017

33/2017 Oznámení o schvalených rozpočtových opatřeních a schváleném záverečném účtu Oznámení
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 12.06.2017

30/2017 Závěrečný účet Lázeňského mikroregionu za rok 2016 Oznámení
Vydal: Lázeňský mikroregion
Vyvěšeno: 24.05.2017

26/2017 Střednědobý výhled rozpočtu obce Stará Paka na roky 2018-2020 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 18.05.2017

24/2017 Závěrečný účet DSO Novopacko za rok 2016
Zpáva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Novopacko za rok 2016
Výkaz zisku a ztráty DSO Novopacko za rok 2016
Rozvaha DSO Novopacko za rok 2016
Finanční výkaz DSO Novopacko za rok 2016
Příloha DSO Novopacko za rok 2016
Závěrečný účet
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 10.05.2017

18/2017 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Lázeňský mikroregion Oznámení
Vydal: Lázeňský mikroregion
Vyvěšeno: 22.03.2017

17/2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu a rozpočtu DSO Novopacko Oznámení
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 17.03.2017

16/2017 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků Smlouva
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.03.2017

14/2017 Rozpočet sociálního fondu obce Stará Paka na rok 2017 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 27.02.2017

52/2016 Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 13.10.2016

15/2016 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků Smlouva
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 15.03.2016