left

ÚŘAD


OBEC

> Úřední deska


Úřední deska


Obecní úřad Stará Paka má fyzickou úřední desku umístěnou před budovou Obecního úřadu, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka. Zveřejňují se na ní důležité skutečnosti a oznámení týkající se obce v samostatné působnosti a obecního úřadu v přenesené působnosti. Veškeré dokumenty, jenž podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na internetové úřední desce ve stejném časovém období.

Archiv úřední desky není přístupný, protože tomu brání ustanovení Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ve zveřejněných dokumentech se totiž často vyskytují osobní údaje, proto jsou dokumenty v souladu se zákonem zveřejněny na úřední desce po zákonem stanovenou dobu, nikoli neomezeně.


Číslo DokumentKategorie
78/2018 Pozvánka na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka Pozvánka
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 12.12.2018

77/2018 Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Novopacko na rok 2019 Informace
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 10.12.2018

76/2018 Záměr obce Stará Paka č. 4/2018 Záměr obce
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 03.12.2018

75/2018 Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 Informace
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 03.12.2018

74/2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu základní školy na roky 2020-2021 Informace
Vydal: Masarykova základní škola Stará Paka
Vyvěšeno: 03.12.2018

73/2018 Návrh rozpočtu základní školy na rok 2019 Informace
Vydal: Masarykova základní škola Stará Paka
Vyvěšeno: 03.12.2018

72/2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu mateřské školy na roky 2020-2021 Informace
Vydal: Mateřská škola Stará Paka
Vyvěšeno: 03.12.2018

71/2018 Návrh rozpočtu mateřské školy na rok 2019 Informace
Vydal: Mateřská škola Stará Paka
Vyvěšeno: 03.12.2018

70/2018 Návrh rozpočtu Lázeňského mikroregionu na rok 2019 Informace
Vydal: Lázeňský mikroregion
Vyvěšeno: 30.11.2018

64/2018 Oznámení o schválení 4. úpravy rozpočtu obce Stará Paka na rok 2018 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.10.2018

51/2018 Nařízení zákazu podomního a pochůzkového prodeje Nařízení
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.08.2018

47/2018 Pozvánka na 24. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka Pozvánka
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 01.08.2018

44/2018 Oznámení o schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 22.06.2018

43/2018 Oznámení o schválení střednědobéh výhledu rozpočtu obce Stará Paka na roky 2019 - 2021 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 22.06.2018

42/2018 Oznámení o schválení 3. úpravy rozpočtu obce Stará Paka na rok 2018 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 22.06.2018

38/2018 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy Informace
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 11.06.2018

31/2018 Sdělení o vykonávání funkce pověřence pro ochranu osobních údajů Informace
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 24.05.2018

18/2018 Oznámení o schválení 1. úpravy rozpočtu obce Stará Paka na rok 2018 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 05.03.2018

17/2018 Oznámení o schválení rozpočtu sociálního fondu obce Stará Paka na rok 2018 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 05.03.2018

16/2018 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Smlouva
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 05.03.2018

05/2018 Oznámení o schválení střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Stará Paka na roky 2019-2020 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.01.2018

04/2018 Oznámení o schválení střednědobého výhledu rozpočtu Masarykovy základní školy Stará Paka na roky 2019-2020 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.01.2018

03/2018 Oznámení o schválení rozpočtu Mateřské školy Stará Paka na rok 2018 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.01.2018

02/2018 Oznámení o schválení rozpočtu Masarykovy základní školy Stará Paka na rok 2018 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.01.2018

01/2018 Oznámení o schválení rozpočtu obce Stará Paka na rok 2018 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.01.2018

74/2017
Oznámení o uveřejnění dokumentů

Rozpočtové opatření LM č. 2/2017 - vyvěšeno od 1. 12. 2017 do 31.12. 2017 na stránkách LM www.lazensko.cz
Rozpočet LM na rok 2018 - vyvěšeno od 1. 12. 2017 do 31.12. 2018 na stránkách LM www.lazensko.cz
Střednědobý výhled rozpočtu LM 2017-2022 - vyvěšeno: 1.12. 2017 na stránkách LM www.lazensko.cz
Oznámení
Vydal: Lázeňský mikroregion
Vyvěšeno: 21.12.2017

33/2017 Oznámení o schvalených rozpočtových opatřeních a schváleném záverečném účtu Oznámení
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 12.06.2017

30/2017 Závěrečný účet Lázeňského mikroregionu za rok 2016 Oznámení
Vydal: Lázeňský mikroregion
Vyvěšeno: 24.05.2017

24/2017 Závěrečný účet DSO Novopacko za rok 2016
Zpáva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Novopacko za rok 2016
Výkaz zisku a ztráty DSO Novopacko za rok 2016
Rozvaha DSO Novopacko za rok 2016
Finanční výkaz DSO Novopacko za rok 2016
Příloha DSO Novopacko za rok 2016
Závěrečný účet
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 10.05.2017

18/2017 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Lázeňský mikroregion Oznámení
Vydal: Lázeňský mikroregion
Vyvěšeno: 22.03.2017

17/2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu a rozpočtu DSO Novopacko Oznámení
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 17.03.2017

16/2017 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků Smlouva
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.03.2017

52/2016 Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 13.10.2016

15/2016 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků Smlouva
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 15.03.2016