left

ÚŘAD


OBEC

> Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace


1. Oficiální název

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby můžete poukázat

6. IČO

7. DIČ

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Nejdůležitější předpisy

14. Sazebník úhrad za poskytování informací

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

16. Seznam organizací