Přejít na obsah

Místní poplatek ze psů za rok 2023

 18. května 2023  Důležité

Upozorňujeme, že již uplynula splatnost místního poplatku ze psů za rok 2023.

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)         za prvního psa v části obce Stará Paka                                                         160,- Kč,

b)         za druhého a dalšího psa téhož držitele v části obce Stará Paka             300,- Kč,

c)         za prvního psa v částech obce Brdo, Karlov, Krsmol, Roškopov, Ústí,

            v ulicích Staré Paky: Za Dráhou, Za Horama, Za Kanálem, Zápřičnice      100,- Kč,

d)         za druhého a dalšího psa v částech obce Brdo, Karlov, Krsmol,

            Roškopov, Ústí a v ulicích Staré Paky: Za Dráhou, Za Horama,

            Za Kanálem, Zápřičnice                                                                                    150,- Kč,

e)         za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je

            osoba starší 65 let                                                                                             200,- Kč.

 

Místní poplatek ze psů je možné uhradit:

a)         hotově v podatelně Obecního úřadu Stará Paka

b)         prostřednictvím platebního terminálu Obecního úřadu Stará Paka

c)         bezhotovostním převodem na č. ú. 1160437329/0800, v. s. 1341, s tím,

            že do kolonky „zpráva pro příjemce“ je třeba uvést jméno a příjmení.

 

Žádáme občany, kteří poplatek neuhradili, aby tak neprodleně učinili.   

 

Děkujeme.

Aktuality