Přejít na obsah

Výzva - nájem hrobového místa

 28. července 2023

Obec Stará Paka, jako správce pohřebiště, vyzývá nájemce hrobových míst:

Stará Paka - Katolický hřbitov, číslo hrobu 189, 243, 314

Stará Paka - ČS hřbitov, číslo hrobu 117, 130

Karlov, číslo hrobu 1

Ústí, číslo hrobu 31

Brdo, číslo hrobu 18

aby kontaktovali obec Stará Paka ohledně uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa a zaplacení příslušného poplatku, popř. jejich blízké osoby k podání zprávy, zda mají zájem nadále hrobové místo užívat, ev. podat jiné informace o nájemci.

Pokud nebude smlouva o nájmu hrobového místa uzavřena a uhrazen příslušný poplatek za nájem hrobového místa, dosavadní právo k užívání hrobového místa zanikne a může být pronajato jinému nájemci. S náhrobky a ostatním hrobovým zařízením naloží obec jako při zrušení pohřebiště, tj. jako s věcmi opuštěnými.

Aktuality