Přejít na obsah

Návrh Strategického plánu obce Stará Paka k připomínkám

 Obec, obecní úřad

V souvislosti s tvorbou Strategického plánu obce Stará Paka zveřejňujeme jeho návrh k případným návrhům a připomínkám. Návrhy a připomínky lze písemně uplatnit do 15. 12. 2019 (e-mailem: ou@starapaka.cz, poštou, osobním podáním na podatelně Obecního úřadu Stará Paka, prostřednictvím datové schránky: ytha6e6).

Děkujeme.

Aktuality