Přejít na obsah

Odložení plateb místního poplatku ze psů do 30.6.2020

 23. března 2020

Sdělujeme všem poplatníkům místního poplatku ze psů (viz obecně závazná vyhláška obce Stará Paka č. 3/2019), že v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v České republice bude správce poplatku (Obecní úřad Stará Paka) tolerovat pozdější úhradu tohoto poplatku; a to až do data 30. 6. 2020.

Upozorňujeme, že uvedený místní poplatek je možno uhradit bezhotovostním převodem na č. ú. 1160437329/0800, v.s. 1341, s tím, že do kolonky „zpráva pro příjemce“ je třeba uvést jméno a příjmení. Více informací případně na tel.: 493 798 282 nebo e-mail: ou@starapaka.cz.

Aktuality