left

ÚŘAD


OBEC

> Kulturní památky


Kulturní památky


Seznam nemovitých kulturních památek zapsaných v ústředním seznamu MK ČR.

Kliknutím na odkaz se dostanete na podrobnější popis památky.


Stará Paka

číslo ÚSKP ČR: 31003/6-1394 - Ukřižovaný (před vchodem na hřbitov)
číslo ÚSKP ČR: 25256/6-1395 - Bývalá škola čp. 22
číslo ÚSKP ČR: 101055 - Soubor nemovitých věcí souvisejících s kostelem sv. Vavřince
číslo ÚSKP ČR: 101661 - Kaplička s kamenným pilířem a se sochou sv. Jana Nepomuckého
číslo ÚSKP ČR: 102360 - Sloup se sousoším sv. Anny s P. Marií

Karlov

číslo ÚSKP ČR: 35953/6-1353 - Chalupa čp. 14
číslo ÚSKP ČR: 35793/6-1354 - Chalupa čp. 29
číslo ÚSKP ČR: 27276/6-1355 - Chalupa čp. 35

Roškopov

číslo ÚSKP ČR: 24112/6-1357 - Chalupa čp. 18
číslo ÚSKP ČR: 19625/6-1358 - Chalupa čp. 56

Ústí u Staré Paky

číslo ÚSKP ČR: 43103/6-1360 - Chalupa čp. 14 (u viaduktu)
číslo ÚSKP ČR: 40342/6-1361 - Usedlost čp. 49 (náves)
číslo ÚSKP ČR: 16251/6-1359 - Chalupa čp. 58 (samota nad Bělou)
číslo ÚSKP ČR: 101606 - Pilíř s kamenným krucifixem s přístupovým schodištěm a kamenným ohrazením
číslo ÚSKP ČR: 28750/6-1356 - Socha sv. Josefa (u Vávrova mlýna, směr na Bělou)

Krsmol

číslo ÚSKP ČR: 37189/6-1120 - Chalupa čp. 9 (Obecní úřad)
číslo ÚSKP ČR: 18094/6-1121 - Chalupa čp. 19 (náves dole)

Brdo

číslo ÚSKP ČR: 25519/6-1116 - Chalupa čp. 2
číslo ÚSKP ČR: 366455/6-1115 - Usedlost čp. 42 (horní náves)
číslo ÚSKP ČR: 23968/6-1114 - Socha P. Marie (u domu čp. 31)
číslo ÚSKP ČR: 28880/6-1117 - Socha sv. J. Nepomuckého (horní náves)
číslo ÚSKP ČR: 21178/6-1118 - Ukřižovaný (u čp. 2)
číslo ÚSKP ČR: 47217/6-1119 - Socha P. Marie Immaculata (v polích severně od obce)


Zdroj: Milan Martinec, 1993