left

ÚŘAD


OBEC

> Místní poplatky


Místní poplatky


Poplatek z hrobů

Každý občan, který chce založit nový hrob nebo je uživatelem hrobového místa na hřbitovech spravovaných obecním úřadem Stará Paka (Katolický hřbitov, Československý hřbitov a hřbitovy v Karlově, Ústí, Brdě a Krsmoli) je dle zákona a. 256/2001 Sb. povinen uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa. Smlouva se uzavírá na obecním úřadě ve Staré Pace na dobu 10 let.
Vzor smlouvy [pdf, 225 KB]

Cena (uvedena v Kč) za nájem a služby je stanovena ve výši:

celkem
urna300,-
jednohrob (na 10 let)600,-
dvojhrob (na 10 let)1200,-
hrobka (na 10 let)1500,-

Poplatek mohou občané hradit na pokladně Obecního úřadu Stará Paka.


Poplatek ze psů

Na základě zákona č. 565/1990 Sb. v pozdějším znění v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 6/2003 o místních poplatcích (viz. vyhlášky OÚ) je držitel psa (fyzická nebo právnická osoba), která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky povinen platit poplatek ze psa. Poplatek ze psa platí držitel obci příslušné dle místa trvalého pobytu nebo sídla. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Poplatek (uveden v Kč) ze psa činí ročně:

Stará Paka
jeden pes druhý a další pes
rodinný dům160,-300,-
nájemní dům400,-500,-
důchodce160,-200,-
 
Přilehlé obce (Roškopov, Karlov, Ústí, Brdo, Krsmol) a ulice (Zápřičnice, Za Horama, Za Kanálem, Za Dráhou)
jeden pes druhý a další pes
100,- 150,-

Poplatek mohou občané hradit na pokladně OÚ Stará Paka.


Poplatek z ubytovacích služeb

Na základě zákona č. 565/1990 v souladu s vyhláškou obce Stará Paka z roku 1998 má majitel objektu, který v tomto provozuje ubytovací služby povinnost uhradit poplatek z ubytovací kapacity za l lůžko a 1 noc částku 4,- Kč.

Poplatek mohou občané hradit po předložení dokladů v účtárně Obecního úřadu Stará Paka.