Přejít na obsah

Hlášení rozhlasu 24.3.2020

 24. března 2020

Vážení spoluobčané,

Na základě dosavadního vývoje pandemie Vás informujeme o následujících přijatých opatřeních:

1)

Všechna pracoviště Obecního úřadu Stará Paka budou pro veřejnost uzavřena do 1.dubna 2020. V provozu zůstávají veškeré standardní telefonické kontakty na jednotlivá pracoviště Obecního úřadu Stará Paka pro řešení neodkladných úředních záležitostí. Podání lze činit prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, případně elektronicky.

2)

Posunuje se termín pro uhrazení místního poplatek ze psů, nově je možno tento poplatek zaplatit do 30. 6. 2020. Zůstává možnost poplatek uhradit bankovním převodem na č. ú. 1160437329/0800, v.s. 1341, s tím, že do kolonky „zpráva pro příjemce“ je třeba uvést jméno a příjmení.

Tyto, jakož i jiné informace jsou dostupné na webových stránkách obce www.starapaka.cz

 

Vážení spoluobčané,

děkujeme všem lidem, kteří v této obtížné situaci nezištně pomáhají druhým, případně svou pomoc nabízejí. Vaší práce a Vašeho úsilí si vážíme. Společnými silami určitě veškeré budoucí překážky překonáme.

 

Hlášení rozhlasu