Přejít na obsah

Hlášení rozhlasu 30.3.2020

 30. března 2020

Vážení spoluobčané,

upozorňujeme, že dne 1. 4. 2020 dojde k zahájení stavebních prací na akci „Splašková kanalizace v ul. Revoluční, Stará Paka“. Z tohoto důvodu bude přechodně omezen provoz na části komunikace – silnice II/284 (viz přiložený dokument).

Děkujeme.

Hlášení rozhlasu