Přejít na obsah

Hlášení rozhlasu 20.4.2020

 20. dubna 2020

Vážení spoluobčané,

 

oznamujeme, že Obecní úřad Stará Paka je od 20.4.2020 zpřístupněn veřejnosti ve standardních úředních hodinách s nutností dodržovat tato pravidla:

1)    osobní kontakt klientů/veřejnosti se zaměstnanci úřadu bude omezen na nezbytně nutnou úroveň

2)    před osobním kontaktem je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné

3)    vstup je povolen pouze zdravým osobám s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál atd.

4)    klient/veřejnost při vstupu provede dezinfekci rukou (dávkovače s označením jsou umístěny v přízemí a 1. patře Obecního úřadu Stará Paka)

5)    budou dodržovány bezpečnostní odstupy mezi osobami (minimální vzdálenost 2 metry)

 

Dále informujeme že:

Pytle na tříděný odpad je nadále možné vyzvednout v přízemí budovy Obecního úřadu Stará Paka na označeném místě a místní poplatek ze psů je možné bez sankce uhradit do 30. 6. 2020.

Více informací na webových stránkách obce.

Děkujeme za pozornost

Hlášení rozhlasu