left

ÚŘAD


OBEC

> Elektronický registr oznámení


Elektronický registr oznámení

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen "zákon"). K nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí obecní úřad. Uživatelské jméno a heslo k přístupu do registru se vydává po vyplnění a ověření žádosti (§ 13, odst. 5 zákona).

§ 13, odst. 5 zákona:

Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti, která obsahuje:

a) jméno žadatele
b) příjmení žadatele
c) rodné číslo žadatele
d) místo trvalého pobytu žadatele.

Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.

Žádost o nahlednutí do registru oznámení (DOC, 32 KB)