left

ÚŘAD


OBEC

> Služby


Služby


Ceník je platný od 1. 7. 2015
Datum vydání: 26. 6. 2015

Ceník ke stažení (formát PDF): CENÍK od 1.7.2015

1. Ceník za výlep plakátů: čtrnáctidenní výlep 1 ks
- A4 - 5 Kč
- A3 - 10 Kč
- A2 - 15 Kč
- A1 - 20 Kč

2. Mimořádné vyhlášení rozhlasem 10 Kč za relaci

3. Zapůjčení výsuvného žebříku na podvozku 150 Kč za 1 den

4. Zapůjčení lešení za 10 m2 pohledové plochy za 1 den: 3 Kč, 1 ks podlážky za 1 den: 1 Kč

5. Zapůjčení kalového čerpadla: 50 Kč na 1 den

6. Zapůjčení místností:
Pro politické strany, spolky a organizace na akci a 1 den:
- klubovna víceúčelového hřiště "Sokolák": 50 Kč
- knihovna - stará škola: 50 Kč
- zasedací místnost OÚ: 50 Kč

Ke komerčním účelům na jednorázovou akci a 1 den:
- klubovna víceúčelového hřiště "Sokolák": 300 Kč
- knihovna - stará škola: 500 Kč
- zasedací místnost OÚ: 500 Kč

7. Zapůjčení traktoru - pouze k výuce autoškoly: 1 motohodina / 100 Kč

8. Ceny za inzerci ve čtvrtletníku Podhoran:
- celostránkový inzerát A4: 600 Kč
- půlstránkový inzerát 14x19 cm A5: 300 Kč
- čtvrtstránkový inzerát 14x9,5 cm A6: 150 Kč

Předplacená inzerce na celý kalendářní rok (4 čísla):
- formát A4: 2 100 Kč
- formát A5: 1 000 Kč
- formát A6: 500 Kč

9. Ceny za uvedení a aktualizace nabídky služeb na webové stránky obce Stará Paka:
- jednorázové umístění nabídky: 600 Kč
- doplnění během roku: 100 Kč

10. Cena za zapůjčení výsuvné plošiny za 1 hodinu: 500 Kč

11. cena za užití obecního pozemku mimo veřejná prostranství: 12 Kč/m2/1 den

Příloha č. 1 - Ceník služeb obce Stará Paka

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.