left

ÚŘAD


OBEC

> Správní poplatky


Správní poplatky


Evidence obyvatel:

- ohlášení změny místa trvalého pobytu 50,- Kč
- poskytnutí údajů z informačního systému 50,- Kč


Ověření stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků knih, záznamů, evidencí nebo listin:

- za každou započatou stránku 30,- Kč


Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu:

- za každý podpis nebo otisk razítka 30,- Kč


Ověření (apostila) podpisu a otisku:

- razítka na listině 100,- Kč