left

ÚŘAD


OBEC

> Úřední deska


Úřední deska


Obecní úřad Stará Paka má fyzickou úřední desku umístěnou před budovou Obecního úřadu, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka. Zveřejňují se na ní důležité skutečnosti a oznámení týkající se obce v samostatné působnosti a obecního úřadu v přenesené působnosti. Veškeré dokumenty, jenž podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na internetové úřední desce ve stejném časovém období.

Archiv úřední desky není přístupný, protože tomu brání ustanovení Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ve zveřejněných dokumentech se totiž často vyskytují osobní údaje, proto jsou dokumenty v souladu se zákonem zveřejněny na úřední desce po zákonem stanovenou dobu, nikoli neomezeně.


Číslo DokumentKategorie
30/2019 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Stará Paka Smlouva
Vydal: obec Stará Paka
Vyvěšeno: 18.04.2019

29/2019 Smlouva o poskytnut účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Stará Paka Smlouva
Vydal: obec Stará Paka
Vyvěšeno: 18.04.2019

28/2019 Konkurs - ředitel/ředitelka Mateřské školy Stará Paka Informace
Vydal: obec Stará Paka
Vyvěšeno: 18.04.2019

27/2019 Záměr o směnu pozemků Informace
Vydal: obec Stará Paka
Vyvěšeno: 11.04.2019

26/2019 Jmenování zapisovatelů OVK Informace
Vydal: Obecní úřad Stará Paka
Vyvěšeno: 11.04.2019

25/2019 Informace o počtu a sídle vol. okrsků Informace
Vydal: Obecní úřad Stará Paka
Vyvěšeno: 09.04.2019

24/2019 Dražební vyhláška Oznámení o zveřejnění
Vydal: Exekutorský úřad Praha
Vyvěšeno: 08.04.2019

23/2019 Opatření obecné povahy Oznámení o zveřejnění
Vydal: Ministerstvo zemědělství
Vyvěšeno: 05.04.2019

21/2019 Oznámení o zveřejnění 1. úpravy rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 20.03.2019

20/2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu sociálního fondu obce Stará Paka na rok 2019 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 20.03.2019

18/2019 Dražební vyhláška
Usnesení
Vydal: soudní exekutor Mgr. Petr Pelikán
Vyvěšeno: 01.03.2019

16/2019 Zápis dětí do mateřské školy
Informace
Vydal: v Stará Paka
Vyvěšeno: 27.02.2019

15/2019 Zápis dětí do Masarykovy základní školy
Informace
Vydal: Masarykova základní škola Stará Paka
Vyvěšeno: 27.02.2019

14/2019 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím
Informace
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 15.02.2019

13/2019 Dražební vyhláška
Usnesení
Vydal: Exekutorský úřad Přerov
Vyvěšeno: 15.02.2019

12/2019 Oznámení o nálezu Oznámení
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 04.02.2019

08/2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO Novopacko na rok 2019 Oznámení o zveřejnění
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 14.01.2019

07/2019 Oznámení o konání akce Oznámení
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 14.01.2019

05/2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu Mateřské školy Stará Paka na rok 2019 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 07.01.2019

04/2019 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Masarykovy základní školy Stará Paka na roky 2020-2021 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 07.01.2019

03/2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu Masarykovy základní školy Stará Paka na rok 2019 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 07.01.2019

02/2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 07.01.2019

81/2018 Střednědobý výhled rozpočtu Lázeňského mikroregionu Informace
Vydal: Lázeňský mikroregion
Vyvěšeno: 21.12.2018

80/2018 Rozpočet Lázeňského mikroregionu na rok 2019 Informace
Vydal: Lázeňský mikroregion
Vyvěšeno: 21.12.2018

44/2018 Oznámení o schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 22.06.2018

43/2018 Oznámení o schválení střednědobéh výhledu rozpočtu obce Stará Paka na roky 2019 - 2021 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 22.06.2018

31/2018 Sdělení o vykonávání funkce pověřence pro ochranu osobních údajů Informace
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 24.05.2018

16/2018 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Smlouva
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 05.03.2018

16/2017 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků Smlouva
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.03.2017

52/2016 Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 13.10.2016