left

ÚŘAD


OBEC

> Úřední deska


Úřední deska


Obecní úřad Stará Paka má fyzickou úřední desku umístěnou před budovou Obecního úřadu, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka. Zveřejňují se na ní důležité skutečnosti a oznámení týkající se obce v samostatné působnosti a obecního úřadu v přenesené působnosti. Veškeré dokumenty, jenž podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na internetové úřední desce ve stejném časovém období.

Archiv úřední desky není přístupný, protože tomu brání ustanovení Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ve zveřejněných dokumentech se totiž často vyskytují osobní údaje, proto jsou dokumenty v souladu se zákonem zveřejněny na úřední desce po zákonem stanovenou dobu, nikoli neomezeně.


Číslo DokumentKategorie
48/2019 Závěrečný účet obce Stará Paka za rok 2018 Oznámení o zveřejnění
Vydal: obec Stará Paka
Vyvěšeno: 20.06.2019

47/2019 Dražební vyhláška Oznámení o zveřejnění
Vydal: soudní exekutor JUDr. Podkonický, Ph.D.
Vyvěšeno: 20.06.2019

46/2019 2. úprava rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 Oznámení o zveřejnění
Vydal: obec Stará Paka
Vyvěšeno: 20.06.2019

45/2019 Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Stará Paka na období roků 2020-2022 Oznámení o zveřejnění
Vydal: obec Stará Paka
Vyvěšeno: 20.06.2019

44/2019 Záměr prodat pozemek Oznámení o zveřejnění
Vydal: obec Stará Paka
Vyvěšeno: 13.06.2019

43/2019 Pozvánka na 4. VZ Oznámení o zveřejnění
Vydal: obec Stará Paka
Vyvěšeno: 04.06.2019

42/2019 Návrh závěrečného účtu Lázeňského mikroregionu za rok 2018 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Lázeňský mikroregion
Vyvěšeno: 30.05.2019

41/2019 Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje Vyhláška
Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Vyvěšeno: 27.05.2019

40/2019 Závěrečný účet DSO Novopacko za rok 2018 Oznámení o zveřejnění
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 27.05.2019

39/2019 Návrh na střednědobý výhled rozpočtu obce Stará Paka na období 2020-2022 Oznámení o zveřejnění
Vydal: obec Stará Paka
Vyvěšeno: 21.05.2019

38/2019 Oznámení o době a místě konání voleb do EP Oznámení o zveřejnění
Vydal: obec Stará Paka
Vyvěšeno: 09.05.2019

37/2019 Dražební vyhláška Oznámení o zveřejnění
Vydal: Exekutorský úřad Plzeň
Vyvěšeno: 06.05.2019

36/2019 Záměr obce Stará Paka Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 06.05.2019

35/2019 Dražební vyhláška Oznámení o zveřejnění
Vydal: Exekutorský úřad Praha 10
Vyvěšeno: 06.05.2019

34/2019 Celkové vyúčtování vodného a stočného Informace
Vydal: V.O.S. a.s. Jičín
Vyvěšeno: 26.04.2019

33/2019 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK Informace
Vydal: Obecní úřad Stará Paka
Vyvěšeno: 26.04.2019

32/2019 Veřejná vyhláška Oznámení o zveřejnění
Vydal: Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Vyvěšeno: 26.04.2019

31/2019 Návrh závěrečného účtu obce Stará Paka za rok 2018 Informace
Vydal: obec Stará Paka
Vyvěšeno: 24.04.2019

30/2019 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Stará Paka Smlouva
Vydal: obec Stará Paka
Vyvěšeno: 18.04.2019

29/2019 Smlouva o poskytnut účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Stará Paka Smlouva
Vydal: obec Stará Paka
Vyvěšeno: 18.04.2019

28/2019 Konkurs - ředitel/ředitelka Mateřské školy Stará Paka Informace
Vydal: obec Stará Paka
Vyvěšeno: 18.04.2019

27/2019 Záměr o směnu pozemků Informace
Vydal: obec Stará Paka
Vyvěšeno: 11.04.2019

26/2019 Jmenování zapisovatelů OVK Informace
Vydal: Obecní úřad Stará Paka
Vyvěšeno: 11.04.2019

25/2019 Informace o počtu a sídle vol. okrsků Informace
Vydal: Obecní úřad Stará Paka
Vyvěšeno: 09.04.2019

24/2019 Dražební vyhláška Oznámení o zveřejnění
Vydal: Exekutorský úřad Praha
Vyvěšeno: 08.04.2019

23/2019 Opatření obecné povahy Oznámení o zveřejnění
Vydal: Ministerstvo zemědělství
Vyvěšeno: 05.04.2019

21/2019 Oznámení o zveřejnění 1. úpravy rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 20.03.2019

20/2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu sociálního fondu obce Stará Paka na rok 2019 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 20.03.2019

18/2019 Dražební vyhláška
Usnesení
Vydal: soudní exekutor Mgr. Petr Pelikán
Vyvěšeno: 01.03.2019

16/2019 Zápis dětí do mateřské školy
Informace
Vydal: v Stará Paka
Vyvěšeno: 27.02.2019

15/2019 Zápis dětí do Masarykovy základní školy
Informace
Vydal: Masarykova základní škola Stará Paka
Vyvěšeno: 27.02.2019

14/2019 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím
Informace
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 15.02.2019

13/2019 Dražební vyhláška
Usnesení
Vydal: Exekutorský úřad Přerov
Vyvěšeno: 15.02.2019

12/2019 Oznámení o nálezu Oznámení
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 04.02.2019

08/2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO Novopacko na rok 2019 Oznámení o zveřejnění
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 14.01.2019

07/2019 Oznámení o konání akce Oznámení
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 14.01.2019

05/2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu Mateřské školy Stará Paka na rok 2019 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 07.01.2019

04/2019 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Masarykovy základní školy Stará Paka na roky 2020-2021 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 07.01.2019

03/2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu Masarykovy základní školy Stará Paka na rok 2019 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 07.01.2019

02/2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 07.01.2019

81/2018 Střednědobý výhled rozpočtu Lázeňského mikroregionu Informace
Vydal: Lázeňský mikroregion
Vyvěšeno: 21.12.2018

80/2018 Rozpočet Lázeňského mikroregionu na rok 2019 Informace
Vydal: Lázeňský mikroregion
Vyvěšeno: 21.12.2018

44/2018 Oznámení o schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 22.06.2018

43/2018 Oznámení o schválení střednědobéh výhledu rozpočtu obce Stará Paka na roky 2019 - 2021 Oznámení o zveřejnění
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 22.06.2018

31/2018 Sdělení o vykonávání funkce pověřence pro ochranu osobních údajů Informace
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 24.05.2018

16/2018 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Smlouva
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 05.03.2018

16/2017 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků Smlouva
Vydal: Obec Stará Paka
Vyvěšeno: 10.03.2017

52/2016 Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva
Vydal: DSO Novopacko
Vyvěšeno: 13.10.2016