left

ÚŘAD


OBEC

Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace


1. Oficiální název

Obec Stará Paka

2. Důvod a způsob založení

Obec Stará Paka (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka a od roku 1990 vystupuje v právních vztazích v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 118 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku , v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 35 a § 61 zákona o obcích, v platném znění).

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresaObec Stará Paka
Revoluční 180
50791 Stará Paka
 
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvuObec Stará Paka
Revoluční 180
50791 Stará Paka
 
4.3. Úřední hodinyPondělí: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
Středa: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00
 
4.4. Telefonní číslapevná linka: 493 798 282
mobilní: 606 690 465 starosta
mobilní: 605 250 827 místostarosta
 
4.5. Adresa internetové stránkywww.starapaka.cz
 
4.6. Adresa e-podatelnye-podatelna@starapaka.cz
 
4.7. Další elektronické adresyou@starapaka.cz
 
4.8. Datová schránkaytha6e6

5. Případné platby můžete poukázat

Číslo účtu: 1160437329, kód banky: 0800

6. IČO

00272132

7. DIČ

CZ00272132

8. Dokumenty

8.1. Usnesení z jednání zastupitelstva obce Stará Paka

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

9.1. Žádosti o informace podle zákona č. 106-1999 Sb.

  • Žádost musí být vyřízena v souladu se zákonem. Informaci požadovanou telefonicky poskytuje obec neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby žádost podal písemně.
  • Písemná žádost je podávána na adresu: Obec Stará Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka
  • Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v podatelně obecního úřadu (viz výše uvedená adresa), prostřednictvím ID datové schránky: ytha6e6
  • Lhůty pro poskytnutí informace:
    • písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti
    • v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, dvěma a více odbory, může být termín prodloužen o 10 dnů
  • Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal.

9.2. Poskytnuté informace podle §5 odst. 3 InfZ

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Nejdůležitější předpisy

14. Sazebník úhrad za poskytování informací

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zpráva za rok 2017

16. Seznam organizací

17. Povinně zveřejňované informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o nakládání s osobními údaji