left

ÚŘAD


OBEC

> Vyhlášky


Vyhlášky


VloženoDokument
15.09.2018 Nařízení č. 1/2018 - kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje
12.06.2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 - o nočním klidu
5.11.2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stará Paka
15.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce Stará Paka č. 1/2013, o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území obce
20.7.2012 Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 - k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích obce Stará Paka
30.5.2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 - O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti u staveb
30.5.2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - kterou se zrušuje obecně závazná výhláška č. 7/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
17.6.2011 Obecně závazná vyhláška č. 9/2011 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
17.6.2011 Obecně závazná vyhláška č. 8/2011 - O místním poplatku ze psů
9.5.2011 Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 - O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
9.5.2011 Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 - O místním poplatku ze vstupného
9.5.2011 Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 - O místním poplatku z ubytovací kapacity
18.12.2009 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací obcí Stará Paka
31.3.2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2002, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/1993 a ruší některé další obecně závazné vyhlášky a vyhlášku č. 6/1993 o příspěvku na neinvestiční náklady na provoz mateřské školy a školní družiny, jejichž zřizovatelem je obec.
30.3.2006 Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 - Požární řád obce
22.5.2003 Obecně závazná vyhláška č. 5/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o zákazu volného pobíhání psů
27.3.2003 Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 - O zákazu volného pobíhání psů