Přejít na obsah

Opakovaná výzva řidičům - parkování, zastavení a stání v obci

 16. září 2023

Vážení řidiči,

někteří z vás v obci Stará Paka (včetně všech místních částích) opakovaně porušujete zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Jedná se zejména o tato porušení:

a)

nesprávné zastavení a stání motorových vozidel na komunikacích (nedodržení předepsané šíře jízdního pruhu)

b)

neoprávněné zastavení a stání motorových vozidel na chodnících (zejména při komunikaci - silnici II/284 v obci Stará Paka)

 

Nesprávným zastavením a stáním vozidel (při kterých nejsou dodrženy předepsané šíře jízdního pruhu) často dochází k nemožnosti průjezdu dané komunikace, nemožnosti údržby komunikace a k občanským sporům. Parkováním a případně zastavením na chodnících obci Stará Paka vzniká škoda - chodníky nejsou na takovou zátěž konstrukčně připraveny a dochází k jejich poškození (např. praskání dlažby, poškození podkladové vrstvy, zvlnění atd.). Neoprávněným parkováním a zastavením na chodníku motorovými vozidly současně dochází k nemožnosti údržby těchto chodníků ze strany obce Stará Paka (např. zametání, vyhrnování sněhu komunální technikou atd.).

 

Upozorňujeme, že nesprávné zastavení a stání v obci řeší (a bude řešit) Policie ČR.

Prosíme, buďte ohleduplní a dodržujte zákonné předpisy.

Aktuality