Přejít na obsah

Rozpočet

20. června 2019 Závěrečný účet obce Stará Paka za rok 2018
20. června 2019 Závěrečný účet obce Stará Paka za rok 2018 - výkazy PO ZŠ
20. června 2019 Závěrečný účet obce Stará Paka za rok 2018 - výkazy PO MŠ
20. června 2019 Závěrečný účet obce Stará Paka za rok 2018 - výkaz zisku a ztráty
20. června 2019 Závěrečný účet obce Stará Paka za rok 2018 - kontrola vnitropodnikových vazeb
19. června 2019 2. úprava rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019
19. června 2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Stará Paka na roky 2019-2022
20. března 2019 Rozpočet sociálního fondu obce Stará Paka na rok 2019
20. března 2019 Rozpočet obce Stará Paka na rok 2019 - 1. úprava rozpočtu
7. ledna 2019 Rozpočet obce Stará Paka na rok 2019
7. ledna 2019 Rozpočet Masarykovy základní školy Stará Paka na rok 2019
7. ledna 2019 Střednědobý výhled rozpočtu Masarykovy základní školy Stará Paka na roky 2020-2021
7. ledna 2019 Rozpočet Mateřské školy Stará Paka na rok 2019
7. ledna 2019 Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Stará Paka na roky 2020-2021
22. června 2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce Stará Paka na roky 2019-2021
22. června 2018 Závěrečný účet obce Stará Paka za rok 2017
22. června 2018 Závěrečný účet obce Stará Paka za rok 2017 - kontrola vnitrovýkazových vazeb
22. června 2018 Závěrečný účet obce Stará Paka za rok 2017 - výkaz zisku a ztráty
22. června 2018 Závěrečný účet obce Stará Paka za rok 2017 - výkazy PO MŠ
22. června 2018 Závěrečný účet obce Stará Paka za rok 2017 - výkazy PO ZŠ