Přejít na obsah

Návrh analytické části Strategického plánu obce Stará Paka

 Důležité

V souvislosti s tvorbou Strategického plánu obce Stará Paka zveřejňujeme návrh jeho „Analytické části“ k případným návrhům a připomínkám. Návrhy a připomínky lze uplatnit do 17. 11. 2019 (včetně) - a to písemně: e-mailem (ou@starapaka.cz), poštou, osobním podáním na podatelně Obecního úřadu Stará Paka, prostřednictvím datové schránky (ytha6e6).

Děkujeme.

Aktuality