Přejít na obsah

Provoz Obecního úřadu Stará Paka od 20.4.2020

 20. dubna 2020  Důležité

INFORMACE

o provozu Obecního úřadu Stará Paka od 20.4.2020

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN ze dne 9. dubna 2020 (dále jen „opatření“) sdělujeme, že Obecní úřad Stará Paka bude zpřístupněn pro veřejnost od pondělí 20. dubna 2020 ve standardních úředních hodinách s nutností dodržování pravidel provozu vyplývajících z předmětného opatření.

Pravidla:

1)      osobní kontakt klientů/veřejnosti se zaměstnanci úřadu bude omezen na nezbytně nutnou úroveň

2)      před osobním kontaktem je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné

3)      vstup je povolen pouze zdravým osobám s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál atd.

4)      klient/veřejnost při vstupu provede dezinfekci rukou (dávkovače s označením jsou umístěny v přízemí a 1. patře Obecního úřadu Stará Paka)

5)      budou dodržovány bezpečnostní odstupy mezi osobami (min. 2 metry)

Kontakty

telefon OÚ: 493 798 282                   starosta 605 250 827             místostarosta 606 690 465

E-mail: ou@starapaka.cz                  ID DS: ytha6e6

(další kontakty na www.starapaka.cz)

Další informace

Pytle na tříděný odpad je nadále možné vyzvednout v přízemí budovy Obecního úřadu Stará Paka na označeném místě.

Místní poplatek ze psů je možné bez sankce uhradit do 30. 6. 2020; nejlépe bezhotovostním převodem na č. ú. 1160437329/0800, v. s. 1341, s tím, že do kolonky „zpráva pro příjemce“ je třeba uvést jméno a příjmení

 

Děkujeme Vám za dodržování výše uvedených pravidel.

 

 

                                                                                                           Jan Herber v. r.

                                                                                                             starosta

 

 

 

 

Aktuality