Přejít na obsah

Dotazník k veřejné dopravě KvH kraje

 30. dubna 2020

Královéhradecký kraj dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami a snaží se vyjít vstříc studentům, kteří si jako téma své bakalářské nebo diplomové práce vyberou téma týkající se dopravy a dopravní obslužnosti v našem regionu.

V současné době probíhá elektronickou formou dotazník „Průzkum spokojenosti a kvality veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji“, který zpracovává a vyhodnocuje v rámci své bakalářské práce student Dopravní fakulty Jana Pernera. Vzhledem k tomu, že s Dopravní fakultou Jana Pernera Krajský úřad velmi úzce spolupracuje, konzultuje se studentem nejen samotný dotazník, ale i průběh získávání odpovědí a jejich vyhodnocení. V souvislosti s aktuální situací COVID-19 není umožněno studentovi získávat odpovědi přímo v terénu a je odkázán pouze na elektronickou formu.

Dotazník je přístupný na:

https://bit.ly/2VOnwmn

Aktuality