Přejít na obsah

Místní poplatky v roce 2021

 4. června 2021

Místní poplatky v roce 2021

 

 

Místní poplatek ze psů

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)         za prvního psa v části obce Stará Paka                                                           160,- Kč,

b)         za druhého a dalšího psa téhož držitele v části obce Stará Paka               300,- Kč,

c)         za prvního psa v částech obce Brdo, Karlov, Krsmol, Roškopov, Ústí,

            v ulicích Staré Paky: Za Dráhou, Za Horama, Za Kanálem, Zápřičnice        100,- Kč,

d)         za druhého a dalšího psa v částech obce Brdo, Karlov, Krsmol,

            Roškopov, Ústí a v ulicích Staré Paky: Za Dráhou, Za Horama,

            Za Kanálem, Zápřičnice                                                                                       150,- Kč,

e)          za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je

            osoba starší 65 let                                                                                                 200,- Kč.

 

Splatnost do 31. 3. 2021

(včas nezaplacené poplatky lze sankčně zvýšit na trojnásobek)

 

Místní poplatek ze psů je možné uhradit:

a)         hotově v podatelně Obecního úřadu Stará Paka

b)         prostřednictvím platebního terminálu Obecního úřadu Stará Paka

c)         bezhotovostním převodem na č. ú. 1160437329/0800, v. s. 1341, s tím,

            že do kolonky „zpráva pro příjemce“ je třeba uvést jméno a příjmení.

 

 

 

Místní poplatek z pobytu

Sazba poplatku

činí za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku                               4,- Kč

 

Splatnost do 28. 2. 2021

(včas nezaplacené poplatky lze sankčně zvýšit na trojnásobek)

 

Místní poplatek z pobytu je možné uhradit:

a)         hotově v podatelně Obecního úřadu Stará Paka

b)         prostřednictvím platebního terminálu Obecního úřadu Stará Paka

c)         bezhotovostním převodem na č. ú. 1160437329/0800, v. s. 1342, s tím,

            že do kolonky „zpráva pro příjemce“ je třeba uvést jméno a příjmení.

 

 

 

 

Aktuality