Přejít na obsah

Ceník služeb

 1. Výlep plakátů: čtrnáctidenní výlep 1 ks
  • A4 - 5 Kč
  • A3 - 10 Kč
  • A2 - 15 Kč
  • A1 - 20 Kč
 2. Mimořádné vyhlášení rozhlasem: 10 Kč za relaci
 3. Zapůjčení výsuvného žebříku na podvozku: 150 Kč za 1 den
 4. Zapůjčení lešení za 10 m2 pohledové plochy za 1 den: 3 Kč, 1 ks podlážky za 1 den: 1 Kč
 5. Zapůjčení kalového čerpadla: 50 Kč na 1 den
 6. Pronájem místností:
  1. Pro politické strany, spolky a organizace na akci a 1 den:
   • klubovna víceúčelového hřiště "Sokolák": 50 Kč
   • knihovna - stará škola: 50 Kč
   • zasedací místnost OÚ: 50 Kč
  2. Ke komerčním účelům na jednorázovou akci a 1 den:
   • klubovna víceúčelového hřiště "Sokolák": 300 Kč
   • knihovna - stará škola: 500 Kč
   • zasedací místnost OÚ: 500 Kč
 7. Zapůjčení traktoru: 1 motohodina / 100 Kč (pouze k výuce autoškoly)
 8. Inzerce ve čtvrtletníku Podhoran:
  1. Jednorázová inzerce:
   • celostránkový inzerát A4: 600 Kč
   • půlstránkový inzerát 14x19 cm A5: 300 Kč
   • čtvrtstránkový inzerát 14x9,5 cm A6: 150 Kč
  2. Předplacená inzerce na celý kalendářní rok (4 čísla):
   • formát A4: 2 100 Kč
   • formát A5: 1 000 Kč
   • formát A6: 500 Kč
 9. Uvedení a aktualizace nabídky služeb na webové stránky obce Stará Paka:
  • jednorázové umístění nabídky: 600 Kč 
  • doplnění během roku: 100 Kč
 10. Zapůjčení výsuvné plošiny za 1 hodinu: 500 Kč
 11. Užití obecního pozemku mimo veřejná prostranství: 12 Kč/m2/1 den

Všechny uvedené ceny jsou včetně platného DPH. Ceník je platný od 1. 7. 2015.