Přejít na obsah

Nová výzva na kotlíkové dotace - KÚ KvH kraje

Rada Královéhradeckého kraje schválila na svém jednání 18. 1. 2021 vyhlášení dodatečné výzvy na kotlíkové dotace č. 21OPK01. Text výzvy, ve které občané najdou veškeré informace a podmínky pro podání žádosti, bude zveřejněn od 20.1. 2021 na úřední desce kraje nebo na následujícím odkazu:

 

http://www.krkralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189

 

Registrace pořadových čísel pro podání žádosti proběhne 24. 2. 2021 od 10 do 13 hodin prostřednictvím Dotačního portálu Královéhradeckého kraje.

Kapacita této výzvy je 500 pořadových míst. Jedná se o doplnění zásobníku projektů, jehož první část byla vytvořena ve výzvě 20OPK01 v loňském roce na podzim. Kraj mezi žadatele tentokrát rozdělí cca 11,5 milionu korun.

Dotace bude opět sloužit na výměnu kotlů s ručním přikládáním první a druhé emisní třídy za kotel na biomasu (ruční i automat), plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Podporu není možné získat na výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním, stávajícího plynového kotle nebo lokálních topidel, jako jsou krbová nebo akumulační kamna. 

Stejně jako v předchozích kolech kotlíkových dotací mohou o finanční podporu žádat lidé, kteří si chystají pořídit, nebo si již pořídili nový zdroj vytápění a splňují podmínky pro poskytnutí dotace.

Pracovníci „kotlíkových dotací“ jsou k dispozici pro telefonické konzultace každý den – viz kontakty níže:

Bc. Iveta Lásková, tel: 495 817 283, mobil: 725 948 531, e-mail: ivlaskova@krkralovehradecky. cz

Ing. Luboš Pechánek, tel: 495 817 176, mobil: 702 075 891, e-mail: lpechanek@krkralovehradecky. cz

Ing. Lenka Rychterová, tel: 495 817 237, mobil: 725 948 529, e-mail: lrychterova@krkralovehradecky. cz

Jana Trojanová, tel: 495 817 282, mobil: 702 196 324,  e-mail: jtrojanova@krkralovehradecky.cz

Ing. Martina Pavlistová, tel.: 495 817 157, mobil: 601 350 994, e-mail: mpavlistova@krkralovehradecky. cz

Alena Zachariášová, tel: 495 817 381, mobil: 724 326 435, e-mail: azachariasova@krkralovehradecky.cz

Aktuality