Přejít na obsah

Aktuálně ve Staré Pace

Filtr dle kategorie

Nakládání s odpadem v době koronavirové pandemie

Více v přiloženém letáku.
Celý článek

Alkoholová dezinfekce na ruce "Anti-COVID"

Vážení spoluobčané, Obec Stará Paka pro Vaše potřeby zakoupila dezinfekční prostředek na ruce „Anti-COVID“, který od čtvrtka 2. 4. 2020 bude zdarma vydávat (případně distribuovat) do Vašich domácností. Na jednu domácnost (s trvale přihlášenými obyvateli) připadne 1 litr dezinfekce v PET-lahvi s…
Celý článek
 Důležité

Omezení provozu na části komunikace - silnice II/284

Upozorňujeme, že dne 1. 4. 2020 dojde k zahájení stavebních prací na akci „Splašková kanalizace v ul. Revoluční, Stará Paka“. Z tohoto důvodu bude přechodně omezen provoz na části komunikace – silnice II/284 (viz přiložený dokument).
Celý článek

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY PRO BRDO 17.4.2020

K přerušení dodávky elektřiny dojde dne 17.4.2020 od 7:30 do 10:30 (viz přiložené oznámení).
Celý článek

PRAVIDLA PRO LIKVIDACI OCHRANNÝCH POMŮCEK

PRAVIDLA PRO LIKVIDACI OCHRANNÝCH POMŮCEK 1. Likvidace roušek, filtrů od osob, které nejsou infikovány nebo nejsou v povinné karanténě: rouška, filtr se vloží do plastového (igelitového) sáčku, poté se sáček vloží do dalšího plastového sáčku, který se zaváže a poté se odloží (vyhodí) do směsného…
Celý článek
 27. března 2020

Opakovaně použitelné roušky pro občany

Vážení spoluobčané, od dnešního dne (pátek 27. 3.2 020) do neděle 29.3.2020 bude obec Stará Paka pro své občany distribuovat opakovaně použitelné roušky z nanovlákna, které obec nechala vyrobit u novopacké firmy El Din Fashion s.r.o. Každá domácnost dostane vždy jednu roušku s návodem na její…
Celý článek

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY STARÁ PAKA 14.4.2020

Celý článek

Poděkování - píseň "Není nutno"

Obec Stará Paka děkuje všem, kteří v této době aktivně pomáhají druhým. Obec se připojuje k vyhlášené akci a všem občanům dne 25.3.2020 ve 12:30 hod zahraje píseň "Není nutno".     
Celý článek
 24. března 2020

Uzavření Obecního úřadu Stará Paka pokračuje

S ohledem na dosavadní vývoj pandemie je prodlouženo uzavření všech pracovišť Obecního úřadu Stará Paka pro pro veřejnost - do 1.4.2020 (viz přiložené oznámení OUSP-271/2020). Děkujeme za pochopení.  
Celý článek
 23. března 2020

Odložení plateb místního poplatku ze psů do 30.6.2020

Sdělujeme všem poplatníkům místního poplatku ze psů (viz obecně závazná vyhláška obce Stará Paka č. 3/2019), že v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v České republice bude správce poplatku (Obecní úřad Stará Paka) tolerovat pozdější úhradu tohoto poplatku; a to až do data 30. 6. 2020. …
Celý článek