Přejít na obsah

Provoz Obecního úřadu Stará Paka od 15.2.2021

 Důležité

V návaznosti na příslušná usnesení vlády České republiky ze dne 14. 1. 2021 sdělujeme, že Obecní úřad Stará Paka bude zpřístupněn pro veřejnost od pondělí 15. února roku 2021 do 28. 2. 2021 ve standardních úředních hodinách s nutností dodržování pravidel provozu vyplývajících z aktuálních souvisejících právních předpisů a nařízení.

 

Opatření, pravidla

1)

osobní kontakt klientů/veřejnosti se zaměstnanci úřadu bude omezen na nezbytně nutnou úroveň za dodržení zvýšených hygienických opatření, například:

a)

vstup je povolen pouze zdravým osobám s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál atd.

b)

klient/veřejnost při vstupu provede dezinfekci rukou (dávkovače s označením jsou umístěny v přízemí a 1. patře Obecního úřadu Stará Paka)

c)

budou dodržovány bezpečnostní odstupy mezi osobami

2)

před osobním kontaktem je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné

3)

příjem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti bude prováděn pouze prostřednictvím pracoviště podatelny - vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace

Kontakty

telefon OÚ: 493 798 282                   starosta 605 250 827             místostarosta 606 690 465

e-mail: ou@starapaka.cz                   ID DS: ytha6e6

(další kontakty na www.starapaka.cz)

 

Další informace

Pytle na tříděný odpad je možné vyzvednout v přízemí budovy Obecního úřadu Stará Paka na označeném místě.

Místní poplatek ze psů je možné uhradit bezhotovostním převodem na č. ú. 1160437329/0800, v. s. 1341, s tím, že do kolonky „zpráva pro příjemce“ je třeba uvést jméno a příjmení.

 

Děkujeme za pochopení, trpělivost a dodržování veškerých nutných opatření.

 

Aktuality