Přejít na obsah

Omezení hlasových a datových služeb zákazníků O2 dne 8.6.2021

 8. června 2021

Upozorňujeme, že dle oznámení korporace CETIN a.s. dojde dne 8. 6. 2021 v době od 8:00 do 14:00 hod. u vybraných zákazníků O2 z důvodu výměny datové skříně u nemovitosti č. p. 270, Stará Paka, k přerušení hlasových i datových služeb. Vybraní zákazníci O2 budou o přerušení informováni.

Současně upozorňujeme, že v důsledku výše uvedené výměny datové skříně dojde u nemovitosti (č. p. 270, Stará Paka) k rozebrání chodníku a výkopu pro datové kabely v šíři cca 1,5 metru.

Aktuality