Přejít na obsah

Další informace k pomoci občanům a obcím

 Důležité

 

Finanční pomoc

 

Organizátor sbírky

číslo účtu

 variabilní symbol

Český červený kříž

333999/2700

2101

Diecézní charita Brno

4211325188/6800

2002

Adra

66888866/0300

390

Diakonie Českobratrské církve evangelické

2100691426/2010

-

Jihomoravský kraj

123-3116420297/0100

-

Člověk v tísni

713271329/0300

-

Konto Bariéry

17111444/5500

5555

 

Přispět je možné také formou DMS na číslo: 87 777

ve tvaru:           DMS DCHB 30

                          DMS DCHB 60

                          DMS DCHB 90

 

nebo trvalá:      DMS TRV DCHB 30

                           DMS TRV DCHB 60

                           DMS TRV DCHB 90

 

Nabídky jiné formy pomoci

 

Jihomoravský kraj

Je zprovozněna krizová linka 800 129 921, na které je možno nabízet pomoc pro postižené obce a jejich obyvatele. Linka je              v provozu nepřetržitě, o víkendu pak v čase 8:00 - 22:00 hod.

Nabídky na pomoc je možno psát i na kontaktní e-mail:  dobrovolnici@jmk.cz

 

GŘ HZS ČR

Pro nabídky jiné formy podpory zřídilo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR email: hp@grh.izscr.cz

Pro pomoc je vytvořen nabídkový formulář: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-49uYuDJ0wxwe2NzP_soiCCQbH8u2a5TW9RWXgY_rxmX5Fw/viewform?usp=pp_url

 

Případné výjezdy s materiální pomocí, které nejsou předem konzultovány s Krizovým štábem Jihomoravského kraje, se nedoporučují!

 

Zdroje informací (např.)

 

Jihomoravský kraj:               https://www.jmk.cz/

kontakty:                                 https://www.jmk.cz/content/20319

pokyny dobrovolníkům:        https://www.jmk.cz/content/20326

svoz materiálu:                      https://www.jmk.cz/content/20325

                       

Diecézní charita Brno:           https://dchb.charita.cz/

otázky a odpovědi:                  https://dchb.charita.cz/pomoc-po-tornadu/odpovedi-na-vase-nejcastejsi-otazky/

 

Aktuality