Přejít na obsah

Obec Stará Paka se připojila k pomoci!

 30. června 2021

Obec Stará Paka se aktivně připojila k pomoci obcím a občanům postiženým tornádem a z obecního rozpočtu jako okamžitou pomoc (dar) uvolnila částku 20 000 Kč. K poskytnutí uvedených finančních prostředků byl vybrán transparentní účet č. 123-3116420297/0100, který založil Jihomoravský kraj.  Podrobnosti k transparentnímu účtu (vklady/výběry) je možno dohledat na odkazu

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-3116420297

Další forma pomoci je v řešení. Dle posledních informací je v současné době nejlepší formou pomoci zaslání finančního daru - nejlépe na ověřené účty veřejných sbírek. Všem, kdo tak učiní (případně již učinil), děkujeme.

 

 

 

Aktuality