Přejít na obsah

Prohlášení obce Stará Paka - zřizovatele ZŠ

 Jan Herber  15. března 2022  Důležité

 

Vážení spoluobčané,

 

zřejmě jste v poslední době zaznamenali zvýšený zájem některých médií o staropackou Masarykovu základní školu, Stará Paka, okres Jičín (dále jen „ZŠ“). Zájem je vyvolán na základě podnětu rodičů bývalých žákyň (sester) staropacké ZŠ. Tito rodiče (prostřednictvím blogu p. Roberta Čapka, článku v deníku BLESK, článku na CNN Prima NEWS) zveřejnili informace o jedné z jejich mnoha stížností, které byly školou (případně Českou školní inspekcí) v průběhu několika let řešeny. Zveřejněné informace mají dokládat nestandardní postup ZŠ, České školní inspekce, včetně údajného zastrašování a údajné šikany.

 

Obec Stará Paka (coby zřizovatel ZŠ) je od první stížnosti uvedených rodičů vůči škole plně informována o důvodu, průběhu i řešení jednotlivých stížností. K tomuto obec Stará Paka disponuje mimo jiné kontrolními zápisy České školní inspekce, příslušnými písemnostmi, úřední i neúřední korespondencí obce s dotyčnými rodiči atd. Dále, dva zástupci obce a starosta obce se pravidelně účastní zasedání Školské rady, obec řešila petici občanů (rodičů spolužáků) odsuzující chování výše uvedených rodičů, zástupci obce se účastnili jednání se školským inspektorem. S chováním rodičů má vedení obce osobní zkušenost.

 

Veškeré výše uvedené skutečnosti vedou zřizovatele k jednoznačné podpoře celého kolektivu Masarykovy základní školy, Stará Paka, okres Jičín, v čele s ředitelem školy, Mgr. Pavlem Antošem.

 

Obec Stará Paka odsuzuje pokračující nepochopitelné útoky uvedených rodičů, které výrazně poškozují dlouhodobě všeobecně vnímanou a přijímanou dobrou pověst staropacké ZŠ.

Současně obec Stará Paka uvedené rodiče vyzývá, aby se zdrželi jakýchkoli jiných neoprávněných zásahů do dobré pověsti uvedené školy i v budoucnu.

 

 

 

                                                                                                                                          Jan Herber, starosta

                                                                                                                   

Aktuality