Přejít na obsah

Socha sv. Jana Nepomuckého (horní náves)

Památka ÚSKP ČR: 28880/6-1117.

Malá zahrádka s kamennou základnou, hranolový sokl čelně s textem, dřík s volutovými křídly čelně zdoben festony girlandami a v mělké nice reliéfem P. Marie, mohutná římsa se stojící postavou světce v obvyklém ikonografickém pojetí v kanovnickém šatě s krucifixem v náručí.

Skulptura z roku 1831 asi z dílny novopackých Suchardů, umístěna v horní části obce u čp. 42.

Galerie