Přejít na obsah

Bývalá škola čp. 22

Památka ÚSKP ČR: 25256/6-1395 - Bývalá škola čp. 22.

Přízemní roubená chalupa na zděném soklu se zadní přístavbou. Boční rizalit na vysokém zděném soklu, táflovaná lomenice členěná na 3 vodorovné pásy s okénky. Střecha sedlová s polovalbou krytá šindelem. V chalupě postavené kolem roku 1790 byla od roku 1799 zřízena filiální škola.

Galerie