Přejít na obsah

Ukřižovaný (před vchodem na hřbitov)

Památka ÚSKP ČR: 31003/6-1394 - Ukřižovaný.

Umístěn u vchodu na hřbitov vpravo ve svahu před jižní stěnou hřbitova. Hranolový podstavec, dřík čelně zdoben reliéfem P. Marie lemovaný lomeným obloukem, přesahující římsa s trojúhelníkovými štíty s motivem božího oka. Vysoký plochý kovový kříž s Ukřižovaným Ježíšem.

Hodnotný artefakt z roku 1856 z dílny novopackého A. Suchardy.

Galerie