Přejít na obsah

Socha sv. Josefa (u Vávrova mlýna, směr na Bělou)

Památka ÚSKP ČR: 28750/6-1356.

Hranolový profilovaný podstavec, čelně s reliéfem modlící se M. Magdaleny pod krucifixem. na římse dva adorující andělé. Stojící socha světce v dlouhém splývavém šatě s malým Ježíškem v náručí.

Skulptura z první poloviny 19. století umístěna u komunikace na Bělou u bývalého Vávrova mlýna čp. 40.

Galerie