Přejít na obsah

Usedlost čp. 49 (náves)

Památka ÚSKP ČR: 40342/6-1361.

Bývalá rolnická usedlost - přízemní roubená chalupa na vysokém zděném soklu, zadní část zděná, boční křídlo hospodářské zděné ukončené stodolou. Lomenice členěná na tři vodorovné pásy s okénky. Objekt umístěn na návsi u komunikace.

Galerie