Přejít na obsah

Hlášení rozhlasu 12.12.2019

Přeji vám hezký večer, mám pro vás pozvánku na na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka, které se koná ve čtvrtek 19. 12. 2019 od 17:30 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Stará Paka. Na programu bude mimo jiné:

 - zpráva vedení obce o činnosti orgánů obce od minulého zasedání Zastupitelstva obce

- plnění rozpočtu obce Stará Paka k 30. 11. 2019

- návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020

- informace předsedů finančního a kontrolního výboru

- plán činnosti obce Stará Paka na rok 2020

- informace z Masarykovy základní školy, Stará Paka, okres Jičín

- informace z Mateřské školy, Stará Paka

- různé smlouvy a další informace

 

Zveme širokou veřejnost.

 


 

Hlášení rozhlasu