Přejít na obsah

Propagace

16.11.2018
Obec Stará Paka od Královéhradeckého kraje obdržela účelovou investiční podporu ve formě dotace na zpracování projektové dokumentace „Splašková kanalizace v ulici Revoluční - Stará Paka“ ve výši 92 000 Kč.

5.11.2020

Obec Stará Paka obdržela investiční finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve formě dotace na realizaci stavby s názvem „Splašková kanalizace v ul. Revoluční, Stará Paka"  ve výši 1 400 000 . Dotace byla poskytnuta dle Pravidel pro poskytování a čerpání finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 14. října 2019, č. ZK/23/1861/2019.