Přejít na obsah

Vyhlášky

Obec Stará Paka vydala tyto vyhlášky:

14. září 2023 OZV-2023-k-poplatku-ze-psu-od-1.1.2024.pdf
14. září 2023 OZV-2023-poplatek-z-pobytu-od-1.1.204.pdf
14. září 2023 OZV-2023-k-poplatku-za-verejne-prostranstvi-od1.1.2024.pdf
27. září 2022 OZV-c.-1.2022-o-stanoveni-koeficientu-pro-vypocet-dane-z-nemovitych-veci-vcetne-oznameni-o-vyhlaseni.pdf
1. dubna 2021 OZV-c.-1.2021-o-mistnim-poplatku-z-pobytu.pdf
1. ledna 2020 OZV-c.-4.2019-o-mistnim-poplatku-ze-uzivani-verejneho-prostranstvi.pdf
1. ledna 2020 OZV-c.-3.2019-o-mistnim-poplatku-ze-psu.pdf
1. ledna 2020 OZV-c.-2.2019-o-mistnim-poplatku-z-pobytu.pdf
1. ledna 2020 Informacni-material-k-OZV-1-2019-stanoviste-sbernych-hnizd-a-nadoby.pdf
1. prosince 2019 OZV-c.-1.2019-o-systemu-sberu-odpadu.pdf
15. září 2018 Nařízení č. 1/2018 - kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje
12. června 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 - o nočním klidu
5. listopadu 2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stará Paka
15. prosince 2013 Obecně závazná vyhláška obce Stará Paka č. 1/2013, o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území obce
20. července 2012 Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 - k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích obce Stará Paka
30. května 2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - kterou se zrušuje obecně závazná výhláška č. 7/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
30. května 2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 - O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti u staveb
17. června 2011 Obecně závazná vyhláška č. 8/2011 - O místním poplatku ze psů
17. června 2011 Obecně závazná vyhláška č. 9/2011 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
9. května 2011 Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 - O místním poplatku z ubytovací kapacity
9. května 2011 Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 - O místním poplatku ze vstupného
9. května 2011 Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 - O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
18. prosince 2009 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací obcí Stará Paka
31. března 2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2002, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/1993 a ruší některé další obecně závazné vyhlášky a vyhlášku č. 6/1993 o příspěvku na neinvestiční náklady na provoz mateřské školy a školní družiny, jejichž zřizovatelem je obec
30. března 2006 Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 - Požární řád obce
22. května 2003 Obecně závazná vyhláška č. 5/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o zákazu volného pobíhání psů
27. března 2003 Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 - O zákazu volného pobíhání psů