Přejít na obsah

Ceník služeb

  1. Výlep plakátů: čtrnáctidenní výlep 1 ks
    • A4 - 5 Kč
    • A3 - 10 Kč
    • A2 - 15 Kč
    • A1 - 20 Kč
  2. Mimořádné vyhlášení rozhlasem: 10 Kč za relaci
  3. Zapůjčení výsuvného žebříku na podvozku: 150 Kč za 1 den
  4. Zapůjčení lešení za 10 m2 pohledové plochy za 1 den: 3 Kč, 1 ks podlážky za 1 den: 1 Kč
  5. Zapůjčení kalového čerpadla: 50 Kč na 1 den
  6. Pronájem místností:
    1. Pro politické strany, spolky a organizace na akci a 1 den:
      • klubovna víceúčelového hřiště "Sokolák": 50 Kč
      • knihovna - stará škola: 50 Kč
      • zasedací místnost OÚ: 50 Kč
    2. Ke komerčním účelům na jednorázovou akci a 1 den:
      • klubovna víceúčelového hřiště "Sokolák": 300 Kč
      • knihovna - stará škola: 500 Kč
      • zasedací místnost OÚ: 500 Kč
  7. Zapůjčení traktoru: 1 motohodina / 100 Kč (pouze k výuce autoškoly)
  8. Inzerce ve čtvrtletníku Podhoran:
    1. Jednorázová inzerce:
      • celostránkový inzerát A4: 600 Kč
      • půlstránkový inzerát 14x19 cm A5: 300 Kč
      • čtvrtstránkový inzerát 14x9,5 cm A6: 150 Kč
    2. Předplacená inzerce na celý kalendářní rok (4 čísla):
      • formát A4: 2 100 Kč
      • formát A5: 1 000 Kč
      • formát A6: 500 Kč
  9. Uvedení a aktualizace nabídky služeb na webové stránky obce Stará Paka:
    • jednorázové umístění nabídky: 600 Kč 
    • doplnění během roku: 100 Kč
  10. Zapůjčení výsuvné plošiny za 1 hodinu: 500 Kč
  11. Užití obecního pozemku mimo veřejná prostranství: 12 Kč/m2/1 den

Všechny uvedené ceny jsou včetně platného DPH. Ceník je platný od 1. 7. 2015.