Přejít na obsah

Správní poplatky

Evidence obyvatel:

  • ohlášení změny místa trvalého pobytu 50,- Kč
  • poskytnutí údajů z informačního systému 50,- Kč
  • žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu 100,- Kč

Ověření stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků knih, záznamů, evidencí nebo listin:

  • za každou započatou stránku 30,- Kč

Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu:

  • za každý podpis nebo otisk razítka 30,- Kč

Ověření (apostila) podpisu a otisku:

  • razítka na listině 100,- Kč