Přejít na obsah

Omezení provozu na části komunikace - silnice II/284

 Důležité

Upozorňujeme, že dne 1. 4. 2020 dojde k zahájení stavebních prací na akci „Splašková kanalizace v ul. Revoluční, Stará Paka“. Z tohoto důvodu bude přechodně omezen provoz na části komunikace – silnice II/284 (viz přiložený dokument).

Aktuality