Přejít na obsah

Alkoholová dezinfekce na ruce "Anti-COVID"

Vážení spoluobčané,

Obec Stará Paka pro Vaše potřeby zakoupila dezinfekční prostředek na ruce „Anti-COVID“, který od čtvrtka 2. 4. 2020 bude zdarma vydávat (případně distribuovat) do Vašich domácností. Na jednu domácnost (s trvale přihlášenými obyvateli) připadne 1 litr dezinfekce v PET-lahvi s nalepeným štítkem a návodem k použití.

PET-lahve v množství 780 ks pro tyto účely darovala společnost Pivovar Nová Paka a.s.

Děkujeme.

Organizace výdeje / distribuce

 

Brdo

termín:            od 2. dubna 2020

forma:             výdej / distribuce

zajišťují:          členové místního SDH

 

Karlov

termín:            od 2. dubna 2020

forma:             distribuce

zajišťuje:         místostarosta obce

 

Krsmol

termín:            od 2. dubna 2020

forma:             distribuce

zajišťuje:         místostarosta obce

 

Roškopov

termín:            od 2. dubna 2020 po celý den

místo:              pod rodinným domem Ing. Pavla Červeného

forma:             výdej

zajišťuje:         členové místního SDH

 

Stará Paka

termín:            od 2. dubna 2020 do neděle 5. 4. 2020 (od 15.00 do 18:00 hod.)

místo:              před hasičskou zbrojnicí u Obecního úřadu Stará Paka

forma:             výdej

zajišťuje:         členové místního SDH

 

Ústí

termín:            od 2. dubna 2020 do soboty 4. 4. 2020 (od 17.00 do 19:00 hod.)

místo:              před objektem bývalé provozovny VYKOM s.r.o.

forma:             výdej

zajišťuje:         členové místního SDH

 

Použití dezinfekce:

Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně.

Postup při zasažení očí

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

 

Další informace ohledně dezinfekce (bezpečnostní list atd.) jsou obsaženy v přiložených dokumentech.

Aktuality