Přejít na obsah

Přidružené obce

K obci Stará Paka patří celkem 5 přidružených obcí, na této stránce o nich naleznete podrobnější informace

Brdo

Obec Brdo se nachází v členitém terénu jihozápadně od Staré Paky, k níž je správně přidružena. Je řadovou vsí situovanou svojí zástavbou po obou stranách místní komunikace i některých jejích odboček, stoupající ve směru SV-JZ. Část zástavby je situována kolem hlavní komunikace spojující Krsmol s Novou Pakou ve směru západ-východ. Netypické je umístění návsi v horní jihozápadní části obce ve svažujícím se terénu s rybníčkem a sochou sv. J. Nepomuckého. Postrádáme zde sakrální objekt kostela nebo kaple. Sochařská výzdoba je soustředěna kolem horní části obce a je zastoupena třemi díly. Ukřižovaný, pozdně barokní, Sv. J. Nepomucký a P. Marie z 19. století z dílny Suchardů z Nové Paky. Čtvrtá sochařská památka je umístěna v polích severně od obce u staré cesty do Staré Paky a jedná se o kvalitní pozdně barokní Immaculatu. Charakteristická podoba tohoto vesnického sídla utvářená v minulosti nebyla podstatně novodobě narušena. Nevhodné jsou některé objekty ZD i když situované vně obce, zůstávají pohledově exponované.

Karlov

Obec Karlov, správně přidružená k obci Stará Paka, se nachází na severní hranici okresu Jičín, severně od Staré Paky. Je řadovou vsí v členitém kopcovitém terénu se svoji zástavbou situovanou po obou stranách procházející hlavní komunikace ze Staré Paky do Roztok, zhruba ve směru sever-jih. Část zástavby je situována kolem několika místních komunikací, jsou zde i některé samoty jako bývalé rolnické usedlosti. V horní části obce je křižovatka komunikací, na východ odbočuje komunikace do Žďáru. Náves je situována kolem této křižovatky jako poměrně rozlehlý nepravidelný prostor sahající až k protějšímu areálu hřbitova. Není zde žádný sakrální objekt. Sochařská výzdoba je zastoupena třemi díly. Charakteristická podoba tohoto vesnického sídla utvářená v minulosti po staletí se svými charakteristickými prvky zástavby nebyl podstatným způsobem novodobě narušena.

Krsmol

Obec Krsmol se nachází na severní hranici okresu Jičín v členitém kopcovitém terénu, západně od Staré Paky k níž je správně přidružena. Je kratší řadovou vsí se svojí zástavbou, přizpůsobující se terénní konfiguraci, situovanou po obou stranách hlavní komunikace ze Syřenova do Nové Paky, zhruba ve směru západ-východ. Část zástavby je situována také kolem některých místních komunikací. Areál hřbitova je severně nedaleko obce. Rozlehlá nepravidelná náves uprostřed obce je vy výškově členitém terénu. Jediným sakrálním objektem je výklenková kaple před areálem hřbitova. Sochařská výzdoba je zastoupena jedním dílem v horní části návsi - skulpturou Ukřižovaný - z dílny Suchardů z Nové Paky.Charakteristická podoba vesnického sídla utvářená v minulosti nebyla podstatně narušena. Nevhodné však jsou některé novodobé adaptace historických objektů v dolní části. Negativním prvkem je chatová kolonie v horní části obce, i když její nevhodnost zmírňuje její začlenění do lesního porostu.

Roškopov

Obec Roškopov se nachází severozápadně nedaleko Staré Paky, k níž je správně přidružena, v mírně členitém terénu. Je řadovou vsí se zástavbou situovanou po obou stranách potoka Olešky a probíhající hlavní komunikace ze Staré Paky do Lomnice n. P. zhruba ve směru východ-západ. Část zástavby je také situována kolem několika místních komunikací. Na východní straně začíná zástavba nedaleko za křižovatkou, na západní navazuje na zástavbu obce Ústí. Charakteristický prvek vesnického sídla náves, v jejím pravém slova smyslu zde nenalezneme. Původně bývala kolem čp. 1, 2, 67, 68, její význam i poslání vývojem zanikly. Zůstala zde kaple se zvonicí, sousední objekty jsou většinou novodobě adaptovány. Charakteristická podoba sídla utvářená v minulosti nebyla podstatným způsobem narušena. Negativními prvky jsou zde zejména hospodářské objekty ZD. Sakrální objekty jsou zde zastoupeny kaplí se zvonicí s kvalitní a hodnotnou sochou sv. Jana Nepomuckého. Sochařská výzdoba je nepočetná pouze se skulpturou Ukřižovaný, kvalitní prací z dílny Suchardů z Nové Paky.

Historie obce Roškopov

Tento materiál je zveřejněn s laskavým svolením Ing. Pavla Červeného.

Založení Roškopova se datuje do roku 1320, kdy se stavěl hrad Kumburk. Osada byla bez jména do doby, než se pod horou sopečného původu Jíva (555 m. n. m.) našla a začala těžit měď. Dostala proto pojmenování po havířských rozkopaninách - Rozkopov. V roce 1378 ji jako osadu získal věnem Mikuláš z Kolovrat a Žehrovic a kolem roku 1650 zde již stálo 24 hospodářských usedlostí. V průběhu 18. století byla postavena kaplička se sochou svatého Jana Nepomuckého a vedle ní i první škola. V obci byla také vybudována silnice.

Počátkem 19. století čítal Roškopov 104 domy, v nichž žilo více než 500 obyvatel. Lidé se živili především zemědělstvím, ale své uplatnění zde našli také dva kováři, dva ševci, kolář, truhlář, krejčí a dámská krejčová, doškař a několik zedníků, železniční a tovární dělníci. Dále zde postupně vznikly dva obchody, dva hostince, válcový mlýn, parní pila se soustružnou a rovněž záložna Kampelička. Společenský život se utvářel ve spolku Sboru dobrovolných hasičů a v tělovýchovných jednotách Sokol a Orel.

V současnosti žije v obci 210 obyvatel. Dnes zde najdeme kromě obchodu s potravinami i opravářské dílny ZD Agrochov Stará Paka. Ve spolkové činnosti se stále dobře angažují organizace AVZO, Sbor dobrovolných hasičů a TJ Sokol.

Výhodou je dobré vlakové spojení ze železniční stanice ve Staré Pace, které spolu se silniční dopravou umožňuje občanům návštěvu okolních hradů, Prachovských skal, Českého ráje nebo nedalekých Krkonoš.

Bývalá středisková obec Roškopov je nyní jako osada začleněna do katastru Obecního úřadu ve Staré Pace, okresu Jičín, v kraji Královéhradeckém.

Ústí u Staré Paky

Obec Ústí se nachází severozápadně od Staré Paky, k níž je správně přidělena, v mírně členitém terénu. Je řadovou vsí se sviji zástavbou situovanou po obou stranách potoka Olešky a meandrující probíhající hlavní komunikace ze Staré Paky do Lomnice n. P., zhruba ve směru východ-západ. Část zástavby je situována kolem několika souběžných i křižujících místních komunikací. Na východní straně obec navazuje na zástavbu sousedního Roškopova. Asi uprostřed obce je křižovatka s komunikací odbočující severním směrem do Bělé s několika samotami a exponovanými objekty bývalého Vávrova mlýna. Západní část obce je svou zástavbou situována v členitějším kopcovitém terénu. Nepravidelná náves se rozkládá v západní části obce. Postrádáme zde sakrální objekt kostela nebo kaple, je zde pouze menší výklenková kaplička. Sochařská výzdoba je zastoupena 4 skulpturami, většina z 19. století z dílny Suchardů z Nové Paky. Charakteristická podoba vesnického sídla utvářená v minulosti nebyla novodobě podstatně narušena. Negativním prvkem je objekt továrny zhruba uprostřed obce.