Přejít na obsah

Podhoran

Podhoran je čtvrtletník Obecního úřadu Stará Paka. Redakce: Hana Hylmarová, Mgr. Jitka Krausová, Jan Herber. Vychází zpravidla 4x ročně. Adresa redakce: Podhoran, Obecní úřad Stará Paka, Revoluční 180, 507 91, e-mail: knihovna@starapaka.cz.