Přejít na obsah

Pohřebnictví – návody, postupy

 

ZŘÍZENÍ HROBOVÉHO MÍSTA:

 • vybrat druh a rozměry (hrob, dvojhrob, hrobka, urnové místo)
 • vyplnit a podepsat formulář „Žádost o zřízení hrobového místa
 • doručit formulář na podatelnu Obecního úřadu Stará Paka
 • s pověřeným pracovníkem Obecního úřadu Stará Paka vybrat umístění hrobového zařízení, dohodnout podmínky realizace (technická specifikace, termíny, úpravy okolí apod.)
 • po obdržení „Souhlasu o zřízení hrobového místa“ zrealizovat stavbu dle dohodnutých podmínek
 • po dokončení prací informovat Obecní úřad Stará Paka (proběhne kontrola) a dohodnout termín uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa

 

UZAVŘENÍ SMLOUVY O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA:

 • s pověřeným pracovníkem Obecního úřadu Stará Paka domluvit termín uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa
 • sdělit předepsané údaje potřebné k uzavření smlouvy (údaje o nájemci, údaje o zástupci, údaje o nástupci, údaje o zemřelých osobách, údaje o vlastnictví a ceně hrobového zařízení atd.)
 • předložit předepsané doklady (občanský průkaz, plná moc k zastupování, usnesení o dědictví atd.)
 • podepsat smlouvu
 • uhradit stanovené nájemné

 

ULOŽENÍ DO HROBU, MANIPULACE S OSTATKY:

 • vyplnit a podepsat formulář „Žádost o souhlas k pohřbení lidských pozůstatků, uložení zpopelněných lidských ostatků či jiného nakládání s nimi na veřejném pohřebišti
 • k formuláři přiložit předepsané přílohy (např. Úmrtní list, List o prohlídce zemřelého, doklad o zpopelnění, průvodní list k přepravě lidských pozůstatků tzv. umrlčí pas, zpráva oprávněného orgánu cizího státu atd.)
 • doručit formulář na podatelnu Obecního úřadu Stará Paka
 • po obdržení „Souhlasu k pohřbení, uložení zpopelněných ostatků / manipulaci…“ v souladu se zákonem o pohřebnictví a řádem veřejného pohřebiště obce Stará Paka zrealizovat prostřednictvím oprávněné (případně pověřené) osoby

 

ÚPRAVA HROBOVÉHO MÍSTA:

 • vyplnit a podepsat formulář „Žádost o úpravu hrobového místa
 • doručit formulář na podatelnu Obecního úřadu Stará Paka
 • po obdržení „Souhlasu s úpravou hrobového místa“ v souladu se zákonem o pohřebnictví a řádem veřejného pohřebiště obce Stará Paka zrealizovat předmětnou úpravu
 • ukončení úpravy oznámit Obecnímu úřadu Stará Paka

 

PŘEVOD NÁJMU:

 • vyplnit a podepsat formulář „Žádost o převod nájmu a majitele hrobového zařízení
 • doručit formulář na podatelnu Obecního úřadu Stará Paka

 

UKONČENÍ NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA:

 • vyplnit a podepsat formulář „Žádost o ukončení nájmu hrobového místa
 • doručit formulář na podatelnu Obecního úřadu Stará Paka
 • v souladu se zákonem o pohřebnictví a řádem veřejného pohřebiště obce Stará Paka vyklidit hrobové místo a informovat Obecní úřad Stará Paka

 

Nájemce je povinen dle zákona o pohřebnictví předem provozovateli veřejného pohřebiště veškeré změny týkající se evidence hrobových míst, zejména: úpravy hrobů a hrobového příslušenství (nadzemní i podzemní součásti hrobových míst), ukládání do hrobů, změny kontaktních údajů, změny zmocněných osob, dědictví apod.

 

Veškeré formuláře jsou k vyzvednutí na Obecním úřadě Stará Paka, případně na www.starapaka.cz.