Přejít na obsah

Propagace

16.11.2018
Obec Stará Paka od Královéhradeckého kraje obdržela účelovou investiční podporu ve formě dotace na zpracování projektové dokumentace „Splašková kanalizace v ulici Revoluční - Stará Paka“ ve výši 92 000 Kč.