Přejít na obsah

Místní poplatky

Poplatek z hrobů

Každý občan, který chce založit nový hrob nebo je uživatelem hrobového místa na hřbitovech spravovaných obecním úřadem Stará Paka (Katolický hřbitov, Československý hřbitov a hřbitovy v Karlově, Ústí, Brdě a Krsmoli) je dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znení,  povinen uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa. Smlouva se uzavírá na Obecním úřadě Stará Paka na dobu 10-ti let.

Vzor smlouvy najdete na konci této stránky.

Cena za nájem a služby je stanovena ve výši:

  Celkem
Urna 300,- Kč
Jednohrob (10 let) 600,- Kč
Dvojhrob (10 let) 1 200,- Kč
Hrobka (10 let) 1 500,- Kč

Poplatek mohou občané hradit na pokladně Obecního úřadu Stará Paka.

Poplatek ze psů

Na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,  v platném znění, v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 6/2003 o místních poplatcích (viz. vyhlášky OÚ) je držitel psa (fyzická nebo právnická osoba), která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky povinen platit poplatek ze psa. Poplatek ze psa platí držitel obci příslušné dle místa trvalého pobytu nebo sídla. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Poplatek (uveden v Kč) ze psa činí ročně:

  První pes Druhý a další pes
Stará Paka    
Rodinný dům 160,- Kč 300,- Kč
Nájemní dům 400,- Kč 500,- Kč
Důchodce 160,- Kč 200,- Kč
Přilehlé obce (Roškopov, Karlov, Ústí, Brdo, Krsmol a ulice Zápřičnice, Za Horama, Za Kanálem, Za Dráhou)
  100,- Kč 150,- Kč

Poplatek mohou občané hradit na pokladně Obecního úřadu Stará Paka.

Poplatek z ubytovacích služeb

Na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v souladu s vyhláškou obce Stará Paka z roku 1998 má majitel objektu, který v tomto provozuje ubytovací služby povinnost uhradit poplatek z ubytovací kapacity za lůžko a 1 noc částku 4,- Kč.

Poplatek mohou občané hradit po předložení dokladů v účtárně Obecního úřadu Stará Paka.